IBC-klassen

På stadig flere norske arbeidsplasser, høyskoler og universiteter har engelsk en sentral rolle. Behersker du engelsk i alle fag vil du kunne et viktig globalt språk som gir deg mange muligheter. 

Elevene må ha gode nok ferdigheter i både norsk og engelsk til å følge undervisningen og fullføre eksamen. Dette er et tilbud i hovedsak elever fra Nordstrand og Søndre Nordstrand benytter seg av, men vi har også elever fra andre deler av Oslo. 

Undervisningen foregår på engelsk og norsk, men elevene tar vanlig norsk grunnskoleeksamen på slutten av 10. trinn. Engelskklassen vil ha et utvidet fokus på å utvikle elevenes språkkompetanse i engelsk, samt interkulturell forståelse og ferdigheter som er nødvendig i videre skoleløp og i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Vurderingskriterier

 

  • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
  • Gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig
  • God konsentrasjon og motivasjon
  • Samarbeider godt i grupper
  • Anbefalingsbrev fra kontaktlærer
Drawing of a city

Kontaktinformasjon

Ingjerd Lundsholt

undervisningsinspektør

mail: Ingjerd.Lundsholt@ude.oslo.kommune.no

 

 

Drawing of a city