Hovedseksjon

Tospråklig opplæring - norsk-engelsk

På stadig flere norske arbeidsplasser, høyskoler og universiteter har engelsk en sentral rolle. Behersker du engelsk i alle fag vil du kunne et viktig globalt språk som gir deg mange muligheter. 

Bjørnholt skole tilbyr tospråklig opplæring der undervisningen foregår på engelsk og norsk. Opplæringen følger de ordinære læreplanene, og elevene tar vanlig norsk grunnskoleeksamen på slutten av 10. trinn. Opplæringen har et utvidet fokus på å utvikle elevenes språkkompetanse i både norsk og engelsk, samt interkulturell forståelse og ferdigheter som er nødvendig i videre skoleløp og i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Elevene må ha gode ferdigheter i både norsk og engelsk for å følge undervisningen, arbeide tospråklig og fullføre eksamen. Dette er et tilbud i hovedsak elever fra Søndre Nordstrand og nærområder benytter seg av, men vi har også elever fra andre deler av Oslo. 

Vurderingskriterier

 

  • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
  • Gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig
  • God konsentrasjon og motivasjon
  • Samarbeider godt i grupper
  • Anbefalingsbrev fra kontaktlærer

Kontaktperson

Spørsmål om IBC-søknader:

Kari Schie, administrasjonskonsulent

postmottak.bjornholt@osloskolen.no

23 46 35 00

Spørsmål om IBC-tilbudet:

Ingrid Tyldum, rektor

postmottak.bjornholt@osloskolen.no

23 46 35 00

Søknadsprosessen

Informasjonsmøte:

  • onsdag 28. februar 2024
  • kl 18.40-19.00 og 19.40-20.00
  • på Bjørnholt skole, 4. etasje, personalrommet. 

Søknadsfrist for opptak høsten 2024:

  • 4. mars 2024

 

Søknadsskjemaet finner du her 

 

Kontaktlærer skal også fylle ut og sende inn et vurderingsskjema om eleven. Dette finner du her

 

Her finner du info om IBC og om søknadsprosessen

 

Søker sender søknadsskjemaet til postmottak.Bjornholt@osloskolen.no

Kontaktlærer sender vurderingsskjemaet til postmottak.Bjornholt@osloskolen.no

Merk e-posten Bjørnholt skole, IBC-søknad