Permisjonsreglement

Det er utarbeidet en Oslostandar for behandling av søknad om permisjon, denne har til hensikt å sikre likebehandling av søknader, og å redusere omfanget av fravær.

I dokumentet gjennomgås lovbestemmelsen for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte opplæringen, og det gis føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen.

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune. 

Les hele dokumentet om Oslostandaren for behandling av søknad om permisjon her.