Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Det er utarbeidet en Oslostandard for behandling av søknad om permisjon. Standarden har til hensikt å sikre likebehandling av søknader og å redusere omfanget av fravær.

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune. 

Les mer om behandling av søknad om permisjon her.