Eksamen

Særskilt tilrettelegging ved eksamen

Dersom du  har krav på særskilt tilrettelegging ved eksamen, må du søke om det. Det kan søkes om

  • utvidet tid
  • lesehjelp/opplesing av oppgaven
  • eget rom/hvilerom
  • muntlig i stedet for skriftlig
  • skriftlig i stedet for muntlig
  • eventuelt annet

Søknaden må ha vedlagt dokumentasjon fra sakkyndig instans.  Mangler denne, vil ikke søknaden bli behandlet.

 

Hva skjer dersom du ikke møter til eksamen?

Dokumentert fravær:

Legeerklæring må leveres skolekontoret innen tre dager etter eksamen.

Udokumentert fravær:

Elever som unnlater å møte til eksamen uten gyldig grunn, får "ikke møtt".