Slik melder du fravær

Hvis ditt barn blir sykt, har legetime eller lignende, må du sende melding til skolen senest på morgenen samme dag som eleven er borte.

Vi ber om at eventuell sykdom meldes inn daglig. Hvis eleven er borte uten at skolen har fått beskjed, sender skolen SMS til foresatte i løpet av dagen.

Du kan melde fravær for barnet ditt på tre måter: 

  • i Skolemeldingsappen
  • i Portalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside) 
  • ringe skolen 

Hvis du melder fravær i appen eller i Portalen sendes meldingen automatisk til barnets kontaktlærer. 

Slik melder du fravær for ditt barn via appen: 

  1. Klikk på “Ny melding”, og knappen “Meld fravær”.
  2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.
  3. Velg tidspunkt for fravær (i dag, i morgen eller dato) og eventuelt klokkeslett
  4. Trykk Send.

På grunn av personvernhensyn kan du ikke skrive noe om grunnen til fraværet. Appen og øvrige kommunikasjonskanaler i Skoleplattform Oslo skal ikke brukes til å sende sensitive personopplysninger, som ditt barns helseopplysninger. Det holder å si at barnet ikke kommer på skolen i dag.