Hovedseksjon

Matematikk

Gjennom satsningen "Tenk høyt, regn bedre" har matematikklærerne på Bjørnholt fått opplæring i ulike strategier og metoder i matematikkopplæringen som stryker elevenes motivasjon, deltagelse og forståelse i faget. Dette er metoder som i større grad møter elevene på deres faglige ståsted. Det legges vekt på forståelse og problemløsning framfor innprenting og innøving av oppskrifter.

Vi fokuserer på

  • konkretisering og visualisering
  • blokkmodellen (bar modelling)
  • problemløsing og "rike" oppgaver

Singapore har fått gode resultater i matematikk ved å ta i bruk disse metodene. Her er en artikkel om en av våre kursholdere: utdanningsnytt.no-Singapore-matematikk.pdf

 

https://www.slideshare.net/jimmykeng/rgps-seminar-for-parents-revised