Driftsstyret

Hva er driftsstyret?

Driftsstyret er et utvalg alle grunnskoler og videregående skoler skal organisere på sin skole. Driftsstyret plasseres i linjen mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. I driftsstyret skal det være representanter fra de ansatte på skolen, foreldrerepresentanter, elevrådsrepresentanter, eksterne representanter, politisk representanter og representanter fra skolens ledelse.

 

Hvordan jobber driftsstyret? 

Saker som diskuteres i driftsstyret er skolens budsjett, strategisk plan, skolens resultater, skolens reglement og andre overordnede saker. Alle representanter skal bli hørt og bidrar inn i utvalget.

 

Har du spørsmål til driftsstyret? 

Hvis du har spørsmål eller ønsker å stille som representant, kontakt rektor på ingrid.tyldum@ude.oslo.kommune.no.


Medlemmer av driftsstyret skoleåret 2016/2017 er:

  • Informasjon kommer