Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret er et utvalg alle grunnskoler og videregående skoler skal organisere på sin skole. Driftsstyret plasseres i linjen mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. Styret består av to ansatte, to foreldre, to elever og tre kommunale representanter. Rektor er styrets sekretær.

 

Saker som diskuteres i driftsstyret er skolens budsjett, strategisk plan, skolens resultater, skolens reglement og andre overordnede saker. Alle representanter skal bli hørt og bidrar inn i utvalget.

 

Medlemmer av driftsstyret 2020-2021:

Maria Qureshi (A)

Geir Kjetil Sandve (SV)

Bjørn Tommy Tollånes (H)

Thomas Haugerud (foresatt, nestleder)

Bente Janderberg (foresatt, leder)

Ellen Aunet (ansatt)

Ragnhild Blackman (ansatt)

Alina Rafi (elev (elevrådsleder))

 (elev)

 

Henvendelser til driftsstyret kan sendes til rektor ingrid.tyldum@ude.oslo.kommune.no

 

 

Driftsstyrets regelverk

Driftsstyrets mål

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

 

Driftsstyrets hovedoppgaver

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering