FAU - foreldrenes arbeidsutvalg

FAU er forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldre-rådet. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få:

  • anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet
  • anledning til å bli kjent med skolens ledelse
  • anledning til å bli kjent med andre foreldre
  • mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
  • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

 

Hva gjør FAU? 

Et FAU skal medvirke aktivt i vurdering av skolen, utviklingsarbeid i skolen, utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene, planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing, sosiale tiltak for elevene, organiseringen av undervisningen, å få et godt samarbeid mellom hjem og skole og mye mer.

 

Skoleåret 2018-2019

Leder: Cato Brunvand Ellingsen, cbe@online.no

Nest-leder: Hanne Sofie Logstein, h.s.logstein@hotmail.com

 

Se vedlegg: FAU-håndbok for medlemmer.