Hovedseksjon

Vår profil

På skolen er det ca. 340 elever, 40 lærere og i alt 65 ansatte. Skolen har også en byomfattende spesialgruppe for elever med autismespekterforstyrrelser.

Bjørnholt skole skal være en trygg og varm ungdomsskole. Elevmiljøet vårt er spennende og mangfoldig, og vi er opptatt av høy trivsel slik at hver enkelt elev skal ha de beste mulighetene for å kunne utvikle seg både faglig og sosialt.

Som eneste skole i Oslo har Bjørnholt en klasse på hvert trinn med tospråklig opplæring på engelsk og norsk (International Bilingual Class). Gjennom tospråklig opplæring oppnås god dybdelæring og økt engelskkompetanse. Opplæringen følger vanlig norsk læreplan. Dette er et populært tilbud for ungdom i nærmiljøet. Tilbudet er byomfattende og elever som ønsker denne opplæringen søker spesielt om det. Mer informasjon ligger under fanen Spesialtilbud.