Hovedseksjon

IKT-utstyr

En IKT-utstyrsavtale må signeres av eleven og foresatt før maskinen kan utleveres til eleven.

Hvert år ved skoleslutt leverer alle elever sin maskin og lader til IKT-ansvarlig for oppdateringer og klargjøring av maskinen til skolestart. 

Installasjon og service

IKT-utstyret som elevene låner tilhører Oslo kommune, Utdanningsetaten og Bjørnholt skole. Derfor er det kun IKT-avdelingen ved Bjørnholt skole som har lov til å installere programvare på en maskin og gjennomføre service på den.

Alle feil og problemer med IKT-utstyret må eleven melde inn til kontaktlærer/faglærer snarest. I tilfeller der service kan ta lengre tid får eleven tilbud om å låne en PC midlertidig, som også omfattes av de samme forpliktelsene som maskinen levert til service.

Skader som kan utløse erstatningsplikt dokumenteres med bilder før service blir utført.

Regler for bruk av IKT-utstyr

Sørg for at du kjenner skolens regler for hvordan du skal bruke IKT-utstyret på skolen. Reglene gjelder både når du bruker skolens utstyr og privat utstyr i undervisningen.

1. PCer og nettbrett i Osloskolen er verktøy for skolearbeidet. Det er skolen som eier utstyret, og det skal
behandles forsiktig og tas godt vare på.
2. Vær en god venn, også på internett. Si fra til en voksen hvis du opplever noe som ikke er greit.
3. IKT-utstyret skal brukes til læringsaktiviteter. Bruk ikke utstyret til å søke etter upassende innhold, som vold og pornografi.
4. Passord er viktig og privat. Bruk ditt eget brukernavn og pass på at det bare er ditt. Velg et lurt passord som du holder for deg selv.
5. Tenk deg godt om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på internett. Husk at du ikke kan dele bilder av andre uten å spørre om lov.

 

Tips og råd

Husk at internett aldri glemmer. Det du publiserer, kan bli der for alltid.

Husk at hvem som helst kan skrive tekster på internett, og det som står der trenger ikke å være sant.
Sjekk kilder og still spørsmål hvis du er usikker på om noe du leser på nett er riktig.

På internett kan du finne og dele informasjon, bilder, video og musikk.
Husk at det ikke er alt du kan bruke fritt og at du må ta med informasjon om kilden til det du bruker.

Gjør deg godt kjent med råd og anbefalinger for nettvett og trygg bruk av IKT.
For eksempel www.dubestemmer.no eller https://www.ung.no/nettvett/


Erstatning ved tap av eller skade på IKT-utstyr

Eleven kan bli erstatningsansvarlig for tap av eller skade på IKT-utstyr i henhold til
skadeserstatningsloven § 1-1:
«§ 1-1 (barns ansvar.). Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder
forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd,
økonomisk evne og forholdene ellers.»
Dersom erstatningsansvar sannsynliggjøres, er eleven i utgangspunktet erstatningsansvarlig og
skolen vil fremme erstatningskrav etter følgende utmålingsregler:

a. Maksimalt erstatningskrav som følge av uaktsom skadeforvoldelse på PC eller nettbrett er kroner 2000.

b. Maksimalt erstatningskrav som følge av grov uaktsom eller forsettlig skadeforvoldelse på PC eller nettbrett er kroner 5000.

c. Maksimalt erstatningskrav ved tap av eller skade på lader er kroner 500.

Dersom PC eller nettbrettet blir stjålet, plikter eleven/foresatte snarlig å opplyse skolen om dette, samt å bistå med å belyse faktum i saken. Tyveriet skal politianmeldes av den som etter en nærmere vurdering er å anse som fornærmet i saken.

Erstatningsplikt ved tap av eller skade på lader er 500,-.

Kontaktinformasjon

Patrick Detlefsen (permisjon)

patrick.detlefsen@osloskolen.no

Einar Vågmo

einar.vagmo@osloskolen.no

 

IKT-ansvarlig er på skolen

Mandag:

 8.00 – 16.00

 

 

 Onsdag:

 8.00 – 16.00

   

  Fredag:

 8.00 – 16.00