Hovedseksjon

Læreplan for kroppsøving og tilrettelegging

Læreplan for kroppsøving

Kompetansemål etter 10. trinn

Idrettsaktivitet

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktivitetar
 • utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under vann
 • svømme en lengre distanse basert på egne målsettinger
 • praktisere fair play ved å bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre gode
 • trene på og utøve danser fra ungdomskulturer og andre kulturer, og sammen med medelever skape enkle dansekomposisjoner
 • forklare og utføre livberging i vann
 • forklare og utføre livbergende førstehjelp

Friluftsliv

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjøre greie for andre måter å orientere seg på
 • praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjøre greie for allemannsretten
 • planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, også med overnatting ute

Trening og livsstil

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • bruke lek og ulike treningsformer for å utvikle egen kropp og helse
 • praktisere og forklare grunnleggende prinsipp for trening
 • forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse
 • forklare hvordan ulike kroppsideal og ulik bevegelseskultur påvirker trening, ernæring, livsstil og helse
 • forebygge og gi førstehjelp ved idrettsskader

Tilrettelegging

Elever som ikke kan følge den vanlige opplæringen i kroppsøvingsfaget, skal møte opp til timen og få tilrettelagt opplæring.

 

Behov for tilrettelagt opplæring over tid må dokumenteres ved legeerklæring eller tilsvarende.

Elever som får tilrettelagt opplæring, skal også vurderes.

 

Det er ikke mulig å få fritak for opplæringen i kroppsøving.