Ledelse og ansatte

Rektor


Ingrid Tyldum

Assisterende rektor


Margrete Dahl
Ansvar for 8. trinn (8BC) og 10. trinn

Undervisningsinspektør

Øystein Nordeng
Ansvar for 8. trinn (8AI) og 9. trinn

Avdelingsleder

Line Catrine Folkeseth
Ansvar for spesialavdelingen

Rådgiver

Øyfrid Haldorsen

Administrasjon

Kari Schie, konsulent

Ana Pique Kulsrud, økonomikonsulent

Momna Chaudhry, sekretær og vikarinnkaller

Patrick Detlefsen, IKT-konsulent (permisjon)

8. trinn

8A/8I kontaktlærere

Heleen K. Dhoski

Omar Nabhani

Chrysoula (Silja) Nasi

8B/8C kontaktlærere

Lydia Berhe

Magnus Istad

Usman Khilji

Martine Smerud (trinnkoordinator)

Faglærere: Elica Fakheri (kunst og håndverk), Sahak Sahakian (kunst og håndverk)

9. trinn

Kontaktlærere

9A Hallvard Eggestad

9B Jeen K. Dhoski og Katinka Lier Ramberg (trinnkoordinator)

9C Estelle Fohr-Prigent og Claudio Pinto

9D Serok Karim og Maren Olstad

9I Christian Eriksen

Faglærere: Toril Kilde (produksjon for scene), Nahid Muhammedi (mat og helse og matematikkgruppe), Hildegunn Raknerud (mat og helse og norskgruppe), Hege S. Riise (norskgruppe), Jon-Rune Svenning (engelskgruppe og samfunnsfag)

10. trinn

Kontaktlærere

10A Robert Valenti og Bjørnar S. Øyslebø

10B Jakob Heian Ringdal og Bjørnar S. Øyslebø

10C Ragnhild Heggem Blackman

10D Hanna Fjukstad Hansen og Mari Fenn Kristiansen

10I Ellen Soknes Aunet og Mari Fenn Kristiansen (trinnkoordinator)

Faglærere: Khalil Ahmad (urdu og støttelærer), Jeen K. Dhoski (matematikkgruppe), Toril Kilde (produksjon for scene), Estelle Fohr-Prigent (engelskgruppe), Claudio Pinto (friluftsliv), Hege S. Riise (norskgruppe)

E-klassen

Hege Sundt RiiseBjørn-Espen Ringdal og Jon-Rune Svenning

Språk og arbeidslivsfag (alle trinn)

  • arbeidslivsfag: Nahid Muhammadi (8. tr.) og Hildegunn Raknerud (9. og 10. tr.)
  • engelsk fordypning: Heleen Dhoski (8. tr.), Christian Eriksen (9. tr.), Jon-Rune Svenning (10. tr.)
  • fransk: Estelle Fohr-Prigent
  • spansk: Claudio Pinto
  • tysk: Hanna Fjukstad Hansen
  • urdu: Khalil Ahmad

S-klassen

Kontaktlærere:

Ceilja Mckenzie Ingbre, Marie Vangen Iversen, Eirik Lieng, Ingvald Straume, Kaja Steen Tomtum

Øvrige ansatte:

Sidrah Ahmad, Maryam Ashfaq, Liv Lunde Dedekam, Jarl Eriksen, Jasdeep K. P. Gihlemoen, Mudasar K. Mehmood, Linn C. Sem (permisjon), Ruba Al Taoyl

Miljøteamet

Mohamoud Osman Egeh, Katerina Golabek Mikic, Mohammad Mohsin, Anett Vaardal (teamkoordinator)