Ledelse og ansatte

Ledelsen

Rektor

Ingrid Tyldum
E-post: ingrid.tyldum@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende rektor

Margrete Dahl
E-post: margrete.dahl@ude.oslo.kommune.no

 

Undervisningsinspektør

Ingjerd Lundsholt
E-post: ingjerd.lundsholt@ude.oslo.kommune.no

 

Administrasjon

Konsulent

Kari Schie
E-post: kari.schie@ude.oslo.kommune.no

 

Økonomikonsulent

Ana Pique Kulsrud
E-post: ana.kulsrud@ude.oslo.kommune.no


IKT-konsulent

Patrick Detlefsen
E-post: padea003@osloskolen.no

 

Rådgivere

Rådgiver

Øyfrid Haldorsen
Tlf: 48136936
E-post: oyfrid.haldorsen@ude.oslo.kommune.no


Rådgiver

Øystein Nordeng
Tlf: 48137149
E-post: oystein.nordeng@ude.oslo.kommune.no