Ledelse og ansatte

Ledelsen

Rektor


Ingrid Tyldum
E-post: ingrid.tyldum@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor


Margrete Dahl
Ansvar for 9. og 10. trinn
E-post: margrete.dahl@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør

Øystein Nordeng
Ansvar for 8. trinn
E-post: oystein.nordeng@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder

Line Catrine Folkeseth
Ansvar for spesialavdelingen
E-post: line.catrine.folkeseth@ude.oslo.kommune.no

Administrasjon

Konsulent


Kari Schie
E-post: kari.schie@ude.oslo.kommune.no

Økonomikonsulent


Ana Pique Kulsrud
E-post: ana.kulsrud@ude.oslo.kommune.no

IKT-konsulent

Patrick Detlefsen
E-post: patrick.detlefsen@osloskolen.no

Rådgivere

Rådgiver

Øyfrid Haldorsen
Oppfølging av 8. og 9. trinn og spesialavdelingen
Tlf: 48136936
E-post: oyfrid.haldorsen@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver

Øystein Nordeng
Oppfølging av 10. trinn
Tlf: 48137149
E-post: oystein.nordeng@ude.oslo.kommune.no