Ledelse og ansatte

Ledelsen

Rektor

Ingrid Tyldum
E-post: ingrid.tyldum@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende rektor

Margrete Dahl

Ansvar for 9. og 10. trinn
E-post: margrete.dahl@ude.oslo.kommune.no

 

Undervisningsinspektør

Øystein Nordeng

Ansvar for 8. trinn
E-post: oystein.nordeng@ude.oslo.kommune.no

 

Avdelingsleder

Line Catrine Folkeseth

Ansvar for spesialavdelingen

E-post: line.catrine.folkeseth@ude.oslo.kommune.no

 

Administrasjon

Konsulent

Kari Schie
E-post: kari.schie@ude.oslo.kommune.no

 

Økonomikonsulent

Ana Pique Kulsrud
E-post: ana.kulsrud@ude.oslo.kommune.no


IKT-konsulent

Patrick Detlefsen
E-post: patrick.detlefsen@osloskolen.no

 

Rådgivere

Rådgiver

Øyfrid Haldorsen

Oppfølging av 8. og 9. trinn og spesialavdelingen
Tlf: 48136936
E-post: oyfrid.haldorsen@ude.oslo.kommune.no


Rådgiver

Øystein Nordeng

Oppfølging av 10. trinn
Tlf: 48137149
E-post: oystein.nordeng@ude.oslo.kommune.no