Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis helsefremmende og sykdomsforebyggende tilbud til alle barn i skolealder. Tilbudet innebærer helseundersøkelser, veiledning, råd og støtte til elever og deres foresatte. Vi tilbyr individuelt tilpassende støttesamtaler og oppfølging etter behov ved fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer på skolen og på fritiden. Eksempler på dette er mobbing, tristhet, uro/engstelse, mistrivsel, tap, sorg, fysiske plager, spørsmål og vansker omkring pubertet og fysisk utvikling. Elever og foresatte kan droppe inn uten avtale eller ta kontakt via telefon eller mail. Ved behov kan vi skrive henvisning til øyelege, ØNH-lege og barnefysioterapeut. Vi har også helseveiledning i grupper og klasser og tilbyr vaksinering i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet.

Barn som av ulike grunner mangler vaksiner i programmet vil få individuelt tilbud.

Skolehelsetjenesten har forøvrig et fast program utarbeidet etter Nasjonale faglige retningslinjer- og veiledere.

 

Helsestasjon for ungdom(HFU):

HFU er et gratis helsetilbud uten timebestilling( timebestilling høsten 2020) utenom skoletid til ungdom mellom 12-24 år. Lege, helsesykepleier, jordmor og helsesekretær er vanligvis til stede på HFU. Alle som jobber på HFU er vant til å prate om ting som kan være vanskelig og utfordrende i livet og har god kunnskap om seksuell helse, prevensjon og kjønnssykdommer. HFU finnes i alle bydelene i Oslo, og ungdom kan velge fritt hvilken de vil bruke uavhengig av bosted. Bydel Frogner har egen helsestasjon for gutter, og i bydel Grünerløkka er det egen helsestasjon for kjønn og seksualitet for alle mennesker i Oslo i alderen 0-30.

Åpningstiden på HFU i bydel Søndre Nordstrand: Hver onsdag kl. 16 -19, Holmlia Senter vei 9, Holmlia helsestasjon 3.etg

Tlf: 46 84 43. På facebook finner du oppdatert informasjon om HFU og ting som er nyttig for deg som er ung.

Finn mer informasjon på høyre side.

Kontaktinformasjon: Skolehelsetjenesten for ungdomstrinnet

Hilde Mikalsen Dahl

Helsesykepleier Bjørnholt skole

Tlf: +47 479 08 262

Sentralbord: 21 80 21 80

E-post: hilde.mikalsen.dahl@bsn.oslo.kommune.no

Trefftid: tirsdag, onsdag og annenhver fredag (oddetallsuker)

 

Magnus Hermansson

Helsesykepleier Bjørnholt skole

Tlf: +47 904 10 008

Sentralbord: 21 80 21 80

E-post: magnus.hermansson@bsn.oslo.kommune.no

Trefftid: mandag, onsdag og fredag

Kontakt oss!

Vi oppfordrer elever, foreldre og lærere til å ta kontakt ved spørsmål eller behov.

Spørsmål eller meddelelser til skolehelsetjenesten kan sendes til skolens helsesykepleier eller via skolens kontor.

Avtale med skolelegen formidles via helsesykepleier.

Kontaktinformasjon: se under

Skolehelsetjenestens faste program

  • 8. klasse: Helseopplysning i grupper med temaer som ungdom i utvikling, seksuell helse og legning, personlig hygiene, kost, tobakk/rus, psykisk helse osv.
  • 9. klasse: Helseopplysning i grupper ved behov med tema som psykisk helse.
  • 10. klasse: Helseopplysning i grupper ved behov med tema som prevensjon, seksuell helse og legning, psykisk helse osv.
  • Tilbud om oppfriskningsdose med vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
  • Tilbud om Hepatitt B vaksine til elever med foreldre fra land med høy forekomst av Hepatitt B.
  • Utdeling av vaksinekort.
  • Individuell oppfølging etter behov på alle trinn.