Fravær

Føring av fravær

 • Alt fravær skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset.
 • Fravær skal føres i dager og enkelttimer.
 • Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.
 • Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller
 • kompetansebeviset, dersom han eller hun legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.
 • Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa
 • på forhånd.

Søknad om sletting av fravær

For tilsammen 10 skoledager i et opplæringsår kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemål/kompetansebevis, dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: 

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

NB! Det er KUN rektor som kan avgjøre om fravær kan strykes. Skolens søknadskjema med dokumentasjon leveres kontoret for behandling innen 1.juni. Søknadsskjema for fjerning av fravær finnes på ITsLearning. (Fjerning av fravær har ikke tilbakevirkende kraft til tidligere skoleår)