Hovedseksjon

Fremmedspråk

Bjørnholt skole tilbyr følgende språkfag:

  • fransk
  • spansk
  • tysk
  • urdu
  • engelsk fordypning
  • arbeidslivsfag