Hovedseksjon

Regler for orden og oppførsel

Bjørnholt skoles læringsmiljøplakat

 

 Jeg bidrar til et trygt og trivelig læringsmiljø. 

 

  • Jeg behandler alle med respekt.
  • Jeg møter presist og forberedt til opplæringen.
  • Jeg har med nødvendig utstyr.
  • Jeg gjør arbeid til rett tid og overholder frister.
  • Jeg tar godt vare på skolens eiendeler.
 

Bjørnholt skole har også faste rutiner som hjelper oss med å få til et godt læringsmiljø, blant annet:

  • Vi hilser i døra.
  • Vi har mobilfri skoledag. Vi samler inn mobiltelefonene ved starten av skoledagen og deler dem ut ved dagens slutt.
  • Vi tar av yttertøy og lue/caps.
  • Vi har ordning med ordenselever og rutiner for rydding og kildesortering.

 

Reglement for orden og oppførsel

Reglementet for orden og oppførsel skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring.

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/ordensreglement/

 

Tobakksfri skole. Alle skoler og all skoletid er lovbestemt tobakksfri (røyk og snus). Tobakksforbudet gjelder på inne- og uteområder og for elever, ansatte og besøkende. I det daglige er det rektor som har ansvar for at loven håndheves.