Rådgivertjenesten

Hva kan du få hjelp til hos en rådgiver?

Rådgiverne kan hjelpe til med å legge til rette for tilpasset undervisning og spesialundervisning, og om du trenger hjelp fra andre instanser kan de videreformidle kontakt. Kontakt med rådgiver kan være aktuelt hvis det er noe du synes er vanskelig på skolen. Du kan også  henvende deg dersom du trenger noen å snakke med om personlige forhold. Rådgivere har taushetsplikt og vil bare formidle opplysninger videre etter avtale med deg.

Rådgiverne samarbeider blant annet med:

  • Skolens Helsesykepleier
  • Skolens miljøteam
  • Barnevernet
  • Barne- og ungdompsykiatrien (BUP)
  • Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)
  • Forebyggende politi

Rådgiverne har utdannings- og yrkesrådgivning, og hjelper blant annet elevene med å søke videregående utdanning.  På vår skole følge rådgiverne opp faget "utdanningsvalg".

Kontaktinformasjon

Øyfrid Haldorsen
8. og 9. trinn, spesialklassen
Tlf: 48136936
oyfrid.haldorsen@ude.oslo.kommune.no

Øystein Nordeng
10. trinn
Tlf: 48137149
Oystein.nordeng@ude.oslo.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Øyfrid Haldorsen
8. og 9. trinn, spesialklassen
Tlf: 48136936
oyfrid.haldorsen@ude.oslo.kommune.no

Øystein Nordeng
10. trinn
Tlf: 48137149
Oystein.nordeng@ude.oslo.kommune.no