Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Hva kan du få hjelp til hos en rådgiver?

Rådgiverne kan hjelpe til med å legge til rette for tilpasset undervisning og spesialundervisning, og om du trenger hjelp fra andre instanser kan de videreformidle kontakt. Kontakt med rådgiver kan være aktuelt hvis det er noe du synes er vanskelig på skolen. Du kan også henvende deg dersom du trenger noen å snakke med om personlige forhold. Rådgivere har taushetsplikt og vil bare formidle opplysninger videre etter avtale med deg.

Rådgiverne samarbeider blant annet med:

  • skolens helsesykepleier
  • skolens miljøteam
  • barnevernet
  • Barne- og ungdompsykiatrien (BUP)
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • forebyggende politi

Rådgiverne har utdannings- og yrkesrådgivning og hjelper blant annet elevene med å søke videregående utdanning.  På vår skole følger rådgiverne opp faget utdanningsvalg.

Kontaktinformasjon

Øyfrid Haldorsen
tlf: 48136936
oyfrid.haldorsen@osloskolen.no

Kontaktinformasjon

Øyfrid Haldorsen
tlf: 48136936
oyfrid.haldorsen@osloskolen.no