Foreldreundersøkelsen 2021

Oslo by

Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Den gjennomføres i Osloskolen fra 16. til 30. mars 2021.

  • Én foresatt per barn vil få e-post og SMS med lenke til undersøkelsen. Undersøkelsen sendes ut av Utdanningsetaten; ikke av skolen din. Avsender vil være Osloskolen, både på SMS og e-post.
  • Har du flere barn, vil du få én svarlenke pr. barn.
  • Du kan svare med mobiltelefon, nettbrett eller PC.
  • Det vil ta ca. 7–10 minutter å svare på undersøkelsen.

Vi oppfordrer alle foresatte til å svare på undersøkelsen.

Din tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle!