Hovedseksjon

Gratis foreldrekurs, oppstart 15. mars

Blomst

Gratis foreldrekurs

Bydel Søndre Nordstrand tilbyr kurs der foreldre kan dele erfaringer og få råd og tips fra andre foreldre og veiledere. Foreldrekurset er basert på ICDP (International Child Development Programme) og fokus på forståelse av ungdom, utvikling av ungdomshjernen og grensesetting. Kurset tar utgangspunkt i hverdagsutfordringer som skjermbruk, innetider, venner, lekser, skole osv.

Varighet: 8 uker, 2 timer hver gang

Holmlia senter vei 9, 5. etasje

Oppstart 15.3.23, onsdager kl. 18-20

Har du lyst til å delta, eller få mer informasjon?

Kom på informasjonsmøte onsdag 8.3. kl. 17-18

Påmelding/kontakt: Oslohjelpa v/ Ann Christin Larsen (954 38 069)

ann.christin.larsen@bsn.oslo.kommune.no