Hovedseksjon

Regler for bruk av hallen

Elever blir sikret av lærere i det de er på vei opp klatreveggen i Bjørnholthallen. Klarer du å nå toppen? Foto:Richard Cavander-Cole

Regler for hele bygget

Sykler, skateboard og lignende må plasseres utendørs. Det samme gjelder for dyr. Rulleskøyter, piggsko, samt ikke rengjorte fotballstøvler har ikke adgang inn i bygget. Røyking og bruk av snus eller tyggegummi er ikke tillatt. All bruk av ball er forbudt, unntatt i hallen. All bruk av garderober, haller, saler og møterom må følge oppsatt tildeling, som står oppslått på informasjonstavler. alle besøkende skal ytvise respekt for de aktiviteter som utøves og de ordensregler som er vedtatt.

Spesielt for idrettshallen

Det skal alltid skiftes til rene innesko før man går inn i på banen. Det gjelder også joggesko som har blitt brukt utendørs til oppvarming. Skoene må ikke ha knotter, pigger eller såler som sverter. Til hallene skal adkomst foregå via garderober. Kun godkjent, vaskbart klister er tillatt som ikke inneholder harpiks. Det er ikke tillatt å smøre inn ball eller skotøy med klister, og det kan kun påføres ved fremsatt klisterstativ. Fotballspilling er ikke tillatt. Hall skal forlates ryddig, uten søppel og alt utstyr som brukes/lånes skal settes tilbake på rett plass (vær vennlig å løfte/børe utstyret, så gulvet ikke skades). Ved trening avgjør ansvarlig trener om "tilskuer" får være tilstede.

Spesielt for garderober med dusjrom

Det er kun utøvere og ledere/instruktører som kan oppholde seg her. I dusjrom tillates ikke annet enn badesko. Husk også at skotøy skal skiftes før man går inn i idrettshall. Dusjrom og garderober skal forlates fri for søppel og i slik orden man selv ønsker å møte i rommene. Trener/leder/lærer står ansvarlig for at så er tilfelle.

Spesielt for (publikum) og tribuner

Tribunen i Bjørnholthallen må kun benyttes som tribune. Alt alternativ bruk er forbudt. Ved treninger er det ansvarlig trener/leder som avgjør om "tilskuere" får være tilstede. Publikum må rengjøre skotøy best mulig, unngå å gå inn på oppmerkede spilleflater, samt benytte seg av fremsatte søppelbøtter og lignende, så anlegget kan fremstå trivelig for alle besøkende.

Regler for møterom

Benyttes kun etter forhåndsavtale. Henvend dere til vakt, som vil låse opp. Og ved avsluttning må det ryddes iht til rommenes ordensregler og varsle vakt, som låser.

Ansvarlige

Alle har et personligt ansvar for at ordensreglene blir overholdt. Instruktører, lagledere, lærere og arrangører har et særskilt ansvar, og er pliktig til å innrapportere skader som måtte oppstå, til den til enhver tid ansatte vaktansvarlige som er i idrettshallen. den vaktansvarlige har myndighet til å vise enkeltpersoner, lag eller grupper som ikke overholder ordensreglene, ut av deler eller hele anlegget.

Verdisaker og dyrt tøy/skotøy

 Tyver finnes dessverre over alt. Bjørnholthallen kan ikke ta ansvar for tap av personlige eiendeler, så pass på sikker forvaring av dette.

Gjenglemte effekter

Ting som blir innlevert/funnet, tas vare på i tre -3- uker. Dereter kasseres/gies det bort.

Reglene er hentet fra bjørnholthallen sine nettsider