Matematikk og norsk

Vi utvikler nå en progresjonsplan for disse grunnleggende ferdighetene slik at vi kan styrke ferdighetene hos elevene på alle nivåer.

Lesing og skriving  

Innenfor lesing vektlegger vi arbeid med ord og begreper og lesestrategier, noe som har positiv innvirkning på alle fag. Innenfor skriving vektlegger vi strukturert skriving og prosesskriving, som skal styrke elevenes skriftlige prestasjoner generelt, og opp mot eksamen.