Ung i Oslo 2021

ungdata

Undersøkelsen gjennomføres på alle skolene i Oslo i uke 10-12 og gir svært viktig informasjon om hvordan barn og ungdom har det. Resultatene vil bli brukt av kommunen og bydelene for å tilrettelegge for byens barn og unge. Resultatene vil også bli brukt til forskning. 

I undersøkelsen spørres det om vennskap, familie, venner, nærmiljø, fritidsaktiviteter, mediebruk, helse, trivsel, livskvalitet og framtid, samt om mobbing, regelbrudd, rusmiddelbruk, vold og seksuelltrakassering. Det blir også spurt om hvordan de har hatt det i koronatiden.

Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner.

Deltakelse i undersøkelsen er frivillig, og eleven selv eller foresatte kan reservere seg mot deltakelse.

Mer informasjon om undersøkelsen: 

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/ung-i-oslo-2021

https://www.ungdata.no/