Trenger du noen å snakke med?

Illustrasjonsfoto

Rådgiver Øystein: 48137149, oystein.nordeng@osloskolen.no

Rådgiver Øyfrid: 48136936, oyfrid.haldorsen@osloskolen.no

Miljøterapeut Anett: 48071476, anett.vaardal@osloskolen.no

Miljøpedagog Bjørn Espen: 48134161, bjorn.ringdal@osloskolen.no

Miljøarbeider Katerina: 48179765, katherine.mikic@osloskolen.no

Miljøarbeider Modi: 48095071, mohamoud.egeh@osloskolen.no, Snapchat (Miljøteam Bjørnholt)

 

Skolehelsetjenesten i bydelen, mandag - fredag kl. 10-14: 47908017

Ung Arena i bydelen: 916 91 891

Barnevernvakten i bydelen: 913 33 303

Familiesenteret i bydelen: 902 22 440

 

Andre hjelpetelefoner:

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Barnevernvakten: 404 27 777/ 227 05 580/ 227 05 581/ 928 38 328/ 480 16 832

Oslo krisesenter: 224 80 380

Mental helse hjelpetelefon: 116 123

Politi: 234 87 200 eller akutt 112