Tilbud om koronavaksine på Bjørnholt skole

Illustrasjon.

I første omgang vil unge mellom 12–15 år få tilbud om én vaksinedose. Det er frivillig å la barnet sitt vaksineres mot korona. Koronavaksinen er gratis. Barn som har hatt korona skal ikke vaksineres.

Hovedformålet med denne vaksineringen er beskyttelse mot alvorlig sykdom hos barn og unge.

"Selv om unge sjeldent blir alvorlig syke av koronavirus, er det ventet at noen vil oppleve et alvorlig forløp. Vaksinasjon er nøkkelen til å beskytte seg mot dette," sier leder av vaksinasjonsprogrammet i Oslo kommune i pressemeldingen fra kommunen.

Samtykke- og egenerklæringsskjema må fylles ut av foresatte
Hvis ditt barn er under 16 år må du samtykke (si ja) til at barnet skal få koronavaksinen ved å fylle ut et eget samtykkeskjema. Det må gjøres før eleven får koronavaksinen. Hvis begge foresatte har ansvar for barnet, må begge foresatte skrive under på samtykkeskjema. Eleven får samtykkeskjema fra skolen. Det kan også lastes ned her.