Temakveld om arbeid mot mobbing

Program

 

18.00-18.15: Velkommen v/ rektor og FAU-leder

 

18.15-18.20: Appell v/ elevrådsleder

 

18.20-19.00: «Hva er mobbing? Hva er skolens ansvar?» v/ mobbeombudet Kjerstin Owren 

 

19.00-19.15: Pause med enkel servering

 

19.15-20.00: «Foreldrenes ansvar og felles forventninger til hverandre» v/ mobbeombudet Kjerstin Owren. Drøfting og oppgaver til slutt.