Internasjonal uke og OD 2017

OD 2017

Skolens elever skal i forbindelse med årets aksjon jobbe en dag. Minste pris for et dagsverk per elev er 300 kroner. Gjennom deltakelse i OD–dagen og Internasjonal uke ønsker vi at elevene våre skal vise solidaritet og respekt overfor ungdom i prosjektlandet og forstå situasjonen til ungdommene i Nigeria.
Under Internasjonal uke har vi diverse foredrag og opplegg om årets prosjekt og utfordringene til ungdommene i Nigeria. I tillegg vil elevkantina lage og selge nigeriansk mat!
FAU er også med på aksjonen og arrangerer sammen med elevene i skolekomiteen Internasjonal kveld onsdag 1. november kl. 18–20 på personalrommet. Her vil det selges mat fra forskjellige kulturer til inntekt for aksjonen. Vel møtt!

OD 2017: Fra utvinning til utdanning

2017 skal vi støtte Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekter midt i verdens største oljekatastrofe i Nigeria.
I mer enn 50 år har oljevirksomhet fra internasjonale selskaper ført til store ødeleggelser for miljøet og for innbyggerne som bor i Niger-deltaet. Hvert eneste år skjer det mer enn 1000 oljeulykker som forgifter natur, mennesker og dyr. Mange steder går det ikke en gang an å dyrke mat, fordi forurensningen har spredt seg så dypt som 5 meter ned i jorden. Dette får store konsekvenser for vanlige folk. I 2015 ble en landsby forurenset av oljesøl og fisken forsvant fra elven. 15 000 fiskere ble arbeidsløse over natten.

Drikkevannet har blitt forurenset og lukter bensin. I landsbyen Ogale viste prøvene at drikkevannet er 900 ganger mer forurenset av oljen enn det som er helsemessig forsvarlig. Likevel har ikke innbyggerne noe annet alternativ, og er nødt til å drikke det brune og forurensede vannet. For innbyggerne har oljen ført til store helseproblemer. Mange har fått lungesykdommer, hodepine, astma og leddsmerter. Levealderen har gått dramatisk ned, og de fleste dør nå før de fyller femti år.

Forurensningen i Niger-deltaet kalles for verdens største oljekatastrofe. Et område nesten dobbelt så stort som Danmark har blitt ødelagt.

Nå sier ungdommene i Nigeria at nok er nok. De er lei av å vokse opp i fattigdom, oljesøl og forurensning. Nå ønsker de selv å skape en positiv endring!

Operasjon Dagsverk vil gi 10 000 ungdommer kunnskap og muligheter til å skape en bedre framtid! Gjennom dette prosjektet vil ungdom i Nigeria

  • Få kunnskap om sine rettigheter
  • Lære om gode og miljøvennlige alternativer til oljen
  • Skaffe seg inntekt ved å installere og selge fornybar energi
  • Ta kampen mot oljesøl og forurensning på en fredelig måte

Informasjon til arbeidsgiver.
Temasiden for årets prosjekt: https://vieralleoljebarn.od.no/