Nasjonale prøver 2021

Forskjellige skoleelementer

Det er sendt ut skolemelding med informasjon om skolens prøveplan. Her er lenke til Utdanningsdirektoratets side om nasjonale prøver.