Høsthilsen fra rektor

høst ved et vann

Skoleåret er godt i gang, og det har vært mye lærerik aktivitet på skolen disse første seks ukene.

På 9. og 10. trinn fant vi raskt tilbake til læringsformen på Bjørnholt. På 8. trinn har vi hatt fokus på å  bli kjent med skolen, klassen og de voksne som jobber her så fort som mulig. Det har vært diverse miljøskapende aktiviteter i tillegg til det faglige arbeidet.

Skolefrokosten, Kroken og leksehjelp er også godt i gang. Vi er opptatt av at elevene våre skal trives på skolen - det er viktig for læring og for motivasjonen! Vi har lyttet til elevenes ønsker og fortsetter å utvikle disse og andre tilbud dette skoleåret. Den tredje elevkonferansen for ungdomsskoleelever ble holdt denne uka og seks elever fra Bjørnholt skole fikk delta sammen med elever fra 14 andre skoler i Oslo. Som på de forrige to konferansene kom de tilbake med en sjekk på 50 000 kr til elevrådet og forslag til hva elevrådet bør prioritere å bruke pengene på.

En god dialog med dere om skolens drift og elevenes læring er svært viktig for alles trivsel og utvikling. Kontaktlærerne er godt i gang med utviklingssamtalene for hver enkelt elev. Høstens samtale har hatt fokus på elevrollen, skolens rutiner og gode arbeidsvaner. Allerede i første og andre skoleuke holdt vi foreldremøter, og det var fint se godt oppmøte på møtene. FAU er også godt i gang med arbeidet sitt. Tusen takk til alle som har meldt seg som representanter, klassekontakter og til å gå natteravn i nærmiljøet! I begynnelsen av september organiserte og gjennomførte FAU en interessant og lærerik temakveld sammen med Oslos mobbeombud Kjersti Owren.

I tillegg til den daglige undervisningen lærer og utfordres elevene våre også på andre arenaer. Elevene på 9. trinn har vært på Sjøskolen og fått opplæring i livberging i vann. 10. trinn har vært på skogstur med overnatting i lavvo og på Ungforsk på OsloMet. Gjennom Den kulturelle skolesekken har klassene på 8. trinn blitt kulturelt beriket gjennom stumfilmkonsert på Cinemateket. Etter hver tur melder lærerne tilbake om hvor hyggelig det er ha med Bjørnholtelever ut av huset! Det ønsker vi å gjøre mer av.

Ved skolestart ønsket vi flere nye elever velkommen til skolens spesialavdeling. Inntaket til avdelingen endres over de neste skoleårene der vi går fra å være et tilbud for elever med lett psykisk utviklingshemming til et tilbud for elever med autismespekterdiagnoser. Til å lede dette utviklingsarbeidet og avdelingen har vi ønsket Line Catrine Folkeseth velkommen til ledergruppa. Hun har lang erfaring som klinisk pedagog i barne- og ungdomspsykiatrien og som spesialpedagog fra blant annet Nordvoll skole og autismesenter.  

Etter høstferien ser vi fram til flere spennende og viktige aktiviteter. Markering av Verdensdagen for psykisk helse 9. oktober, Operasjon dagsverk 31. oktober, Internasjonal kveld, diverse karriereveiledningsaktiviteter for 10. trinn, utvekslingstur til Normandie for franskelevene, forfatterbesøk, elevundersøkelsen og Nice November for å nevne noe.

Nå står elevenes høstferie for døra, og vi håper dere får fine dager sammen. Vi holder Kroken åpen man-ons kl. 11-15, og i nabobygget, Bjørnholt videregående skole, arrangeres det diverse turneringer og dansekurs (https://www.southside.no/hostferie-2019/). Det er flere andre aktiviteter for ungdommer i bydelen, og informasjonen legges blant ut på Facebook/Ferieaktiviteter i Søndre Nordstrand.

 

Det å lede Bjørnholt skole er en stor glede, og jeg ser fram til gode møter med dere alle i løpet av skoleåret.

 

Ingrid Tyldum

rektor