Foreldremøter og fagtorg 12. februar

Skrivebok og penn

Kl. 18:00-19:00

10. trinn møter på personalrommet til informasjon om eksamen og standpunktkarakterer.

8. og 9. trinn møter i klasserommene til klassemøter.

Kl. 19:00-20:00

Velkommen til fagtorg der dere kan ha korte samtaler med faglærere.